Selecteer een pagina

De glastuinbouwsector ondergaat momenteel een grote transitie om (inter)nationale duurzaamheidsnormen bij te kunnen benen en zich te schikken binnen een economie die zich focust op verduurzaming, circulariteit, digitalisering en robotisering. In dit artikel lees je enkele trends die door deze transitie in gang zijn gezet.

1. Het belang van innovatie in de glastuinbouw

Glastuinbouw is van grote waarde voor de Nederlandse economie. Een aanzienlijk deel van de in ons land geteelde groenten, bloemen en planten is bestemd voor de export. En daar wordt flink op verdiend. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet dit ook in en beidt daarom financieringsmogelijkheden om innovatie in de glastuinbouw te kunnen verwezenlijken. Ondanks dat verandering altijd weerstand teweeg brengt en om grote aanpassingen vraagt, dient duurzaamheid namelijk ook in de glastuinbouw de maatstaf te worden.

2. Beschikbaarheid van arbeid

De pandemie heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat de beschikbaarheid van (voldoende) arbeidskrachten niet vanzelfsprekend is. De sector is namelijk sterk afhankelijk van wisselende, veelal buitenlandse krachten. Het is noodzakelijk dat de sector hier beter op inspeelt om dergelijke krachten langer vast te kunnen houden. Op die manier kunnen de krachten zich beter ontwikkelen en de innovatie bijbenen.

Om dit te realiseren dienen arbeidsomstandigheden verbeterd te worden, maar ook kleinere maatregelen zijn wenselijk. Een concrete maatregel is een betere beschikbaarheid van door een technisch vertaalbureau vertaalde handleidingen en veiligheidsvoorschriften in een brede diversiteit aan talen. Van groot belang in een sector waarin automatisering, digitalisering en robotisering in rap tempo opkomen.

3. Duurzaam produceren

Duurzaam produceren wordt de norm in de glastuinbouw. Dit betekent op korte termijn optimalisering van de productie met zo min mogelijk gebruik van schadelijke, milieuvervuilende middelen. Concrete voorbeelden hiervan zijn het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en verplichte reductie van lichtgebruik. Ook de levering van producten dient in lijn met hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te vallen, omdat de afzetpartij medeverantwoordelijk is voor een verantwoorde en duurzame toeleveringsketen. Op de langere termijn zal de glastuinbouw met name het gebruik van gas moeten reduceren.